ANBI beschikking

EHBO vereniging steunen op meerdere manieren

U verwacht dat de EHBO-(st)er voor u klaar staat, staat u ook klaar om het de EHBO mogelijk te maken, om klaar te staan?

Vaak wordt de EHBO gevraagd om bij evenementen aanwezig te kunnen zijn om de eerste hulp te kunnen verlenen totdat de betaalde professionals het weer van de EHBO overnemen.

Ook wij moeten leren en bijblijven. De opleiders en de oefenruimte moeten wij zelf betalen, even als het verband materiaal waarmee wij oefenen.

Het nummer Kamer van Koophandel: 40157414 onder de naam: EHBO vereniging Vuren-Dalem
Bijgaand de groep beschikking ANBI. Op www.belastingdienst.nl is de lijst in te zien/te downloaden van verenigingen die onder deze groepsbeschikking vallen. Daartoe behoort ook de onze.

Fiscaalnummer: 802470336

Ook u kunt de EHBO vereniging steunen door:
– een donatie over te maken,
– een erfenis of een legaat na te laten,
– een speciale schenking of donatie,

Een ANBI beschikking is al een geruime tijd geleden toegekend. Zie hier onder. Dit betekent dat uw gift, mits u aan de criteria die de belastingdienst daarvoor hanteert, kunt en mag aftrekken bij uw jaaropgave.

Het rekeningnummer van de EHBO vereniging Vuren-Dalem is: NL98RABO0350610223 ten name van penningmeester EHBO Vereniging Vuren-Dalem in Vuren

Ons bankrekeningnummer is: NL98RABO0350610223

ANBI beschikking:

U hebt gezocht op instelling “EHBO Vuren-Dalem” en vestigingsplaats “Vuren”. Dit heeft een aantal resultaten opgeleverd.

Naam instelling Vestigingsplaats Begindatum Einddatum Datum

intrekking Fiscaal-nummer Cultuur begindatum Cultuur einddatum Cultuur datum intrekking

ALGEMENE EHBO VERENIGING VUREN-DALEM

Websiteadres:

http://www.ehbovuren-dalem.nl VUREN 01-01-2009 Fiscaalnr: 802470336

Voorzitter:

Dhr. W . Ruben
Telefoon: 0 345 – 611265
E-mail: wiertruben50@gmail.com
Voorzitter en webbeheerder

Secretaris:

Dhr. J. Snijders
Telefoon: 06-33102410
E-mail: janleniesnijders@gmail.com

Penningmeester, coördinator van evenementen en het adres van EHBO Vuren-Dalem:

Dhr. W. van Genderen
Seringenlaan 5
4214 EC Vuren
Telefoon: 0183-630130
E-mail: w.v.genderen@hetnet.nl

Overige bestuursleden:

Mevr. Y . Barthmuss uit Veen

Mevr. S. Olivier-van Genderen uit Asperen

EHBO Vuren-Dalem

Er zijn bij EHBO Vuren-Dalem geen personen in loondienst. Kader instructeur(s) en LOTUS worden ingehuurd. Strikt noodzakelijke kosten kunnen worden gedeclareerd.

Verder wordt er van de gelden verband materiaal aangeschaft , ook de oefen poppen dienen onderhouden te worden en op tijd en plaats vervangen te worden. Verder is er binnen de EHBO Vuren-Dalem een AED trainer in gebruik en de pads en batterijen dienen volgens schema onderhouden en vervangen te worden.

Het beleid is erop gericht om de eerste hulp bij ongevallen te promoten, mensen hier voor op te leiden en de kans te geven deze geldig te houden door middel van herhalingslessen.

De inkomsten bestaan uit contributie, stukje subsidie, inkomsten uit diensten bij evenementen, Grote clubactie en hopelijk in de toekomst giften en legaten. Sinds geruime tijd is de EHBO vereniging Vuren-Dalem partner geworden van de Nederlandse Hartstichting en geeft daarvoor ook reanimatie en trainingen AED bediener.

De EHBO-ers die een dienst “draaien”, geven aan dat zij geen beloning willen en dat de bedragen, ontvangen voor deze evenementen in de kas van de vereniging dienen te blijven.

Verdere financiële gegevens van de vereniging kunnen bij de penningmeester worden opgevraagd.

Staat baten en lasten 2014 – 2015

Begroting boekjaar 2015

inkomsten in euro’s uitgaven in euro’s
omschrijving begroot omschrijving begroot

contributie 38x € 30,00 € 1.140,00 lesgeld instructeur € 450,00
rente € – zaalhuur € 300,00
subsidie € 672,00 verzekering € 50,00
wedstrijd € – lotus € 50,00
cursus EHBO bij voldoende deelname € – bankkosten € 72,00
reanimatie Cursus € – consumpties € 200,00
contributie leden Hartstichting 36x€15,00 € 540,00 adm. Kosten € 300,00
giften € – verbandmiddelen € 300,00
scholen/volleybal € – st. voorpost ( k.n.v, Bond ) € 200,00
div € – oranje kruis ( Verlengingen ) € 500,00
EHBO lopen € 600,00 diversen € 150,00
Grote club actie € 150,00 wedstrijd kosten € 30,00
grote club actie € 100,00
Lezing € 200,00
jaarvergadering. € 200,00

totaal € 3.102,00 totaal € 3.102,00
Overzicht banksaldo 2014 EHBO Vuren/Dalem
omschrijving in euro’s boekjaar bedrag omschrijving in euro’s boekjaar bedrag
Saldo lopende rekening 2013 € 1.607,64 Uitgaven 2014 € 5.824,05
Saldo spaarrekening 31-12 2013 € 5.866,32 Saldo lopende rekening 2014 € 2.618,24
saldo kas 2013 € 277,07 Saldo kas 2014 € 263,43
Inkomsten 2014 € 6.821,00 Saldo spaarrekening 31-12 2014 € 5.913,55
Rente / inleg spaarrekening 2014 € 47,23

totaal € 14.619,26 Totaal € 14.619,27
Financieel overzicht boekjaar 2014 EHBO Vuren Dalem
inkomsten in euro’s uitgaven in euro’s
omschrijving werkelijk begroot omschrijving werkelijk begroot

contributie 35 x € 30,00 € 1.055,00 € 990,00 lesgeld instructeurs € 614,30 € 600,00
rente € – € – zaalhuur € 371,45 € 500,00
subsidie € 672,00 € 672,00 verzekering € 28,86 € 50,00
wedstrijd € – € – lotus € – € 100,00
cursus EHBO 11x €150,00 € 1.650,00 € – bankkosten € 133,21 € 75,00
reanimatie cursus 22x € 50,00 € 950,00 € 1.100,00 consumpties € 555,30 € 347,00
contributie leden Hartstichting 16x € 15,00 € 675,00 € 240,00 adm. kosten € 220,56 € 300,00
giften € 100,00 € – verbandmiddelen € 1.006,46 € 500,00
scholen /volleybal € – € – st. voorpost (k.n.v. Bond) € 102,00 € 200,00
diversen € 170,00 € – oranjekruis (Verlengingen, examen ) € 181,30 € 650,00
EHBO lopen € 1.285,00 € 1.000,00 diversen € 432,41 € 300,00
Grote club actie € 264,00 € 150,00 wedstrijd kosten € – € 30,00
Lezing € 83,85 € 200,00
overboeking spaarrek. € – € –
grote club actie € 83,05 € 100,00
laptop € 599,00 € –
jaarvergadering € 149,50 € 200,00
AED € 1.262,80 € –

totaal € 6.821,00 € 4.152,00 totaal € 5.824,05 € 4.152,00
Begroting boekjaar 2016

inkomsten in euro’s uitgaven in euro’s
omschrijving begroot omschrijving begroot

contributie 38x € 30,00 € 1.140,00 lesgeld instructeur € 600,00
rente € – zaalhuur € 300,00
subsidie € 672,00 verzekering € 50,00
wedstrijd € – lotus € 25,00
cursus EHBO bij voldoende deelname € – bankkosten € 72,00
reanimatie Cursus € – consumpties € 190,00
contributie leden Hartstichting 36x€15,00 € 540,00 adm. Kosten € 265,00
giften € – verbandmiddelen € 300,00
scholen/volleybal € – st. voorpost ( k.n.v, Bond ) € 200,00
div € – oranje kruis ( Verlengingen ) € 500,00
EHBO lopen € 600,00 diversen € 75,00
Grote club actie € 150,00 wedstrijd kosten € 25,00
grote club actie € 100,00
Lezing € 200,00
jaarvergadering. € 200,00

totaal € 3.102,00 totaal € 3.102,00
Financieel overzicht boekjaar 2015 EHBO Vuren Dalem
inkomsten in euro’s uitgaven in euro’s
omschrijving werkelijk begroot omschrijving werkelijk begroot

contributie 38 x € 30,00 € 840,00 € 1.140,00 lesgeld instructeurs € 251,20 € 600,00
rente € – € – zaalhuur € 367,25 € 300,00
subsidie € 672,00 € 672,00 verzekering € 44,59 € 50,00
wedstrijd € – € – lotus € 25,00 € 25,00
cursus EHBO € – € – bankkosten € 183,26 € 72,00
reanimatie cursus € – € – consumpties € 601,00 € 190,00
contributie leden Hartstichting 16x € 15,00 € 230,00 € 540,00 adm. kosten € 787,81 € 265,00
giften € 1.100,00 € – verbandmiddelen € 703,41 € 300,00
scholen /volleybal € – € – st. voorpost (k.n.v. Bond) € 376,93 € 200,00
diversen € 637,98 € – oranjekruis (Verlengingen, examen ) € 696,50 € 500,00
EHBO lopen € 1.460,00 € 600,00 diversen € 1.042,45 € 75,00
Grote club actie € 273,00 € 150,00 wedstrijd kosten € – € 25,00
Lezing € 100,00 € 200,00
overboeking spaarrek. € – € –
grote club actie € 82,50 € 100,00
60 jarig bestaan € 1.320,00 € –
jaarvergadering € 191,50 € 200,00
AED Onderhoud € 230,00 € –

totaal € 5.212,98 € 3.102,00 totaal € 7.003,40 € 3.102,00
Overzicht banksaldo 2015 EHBO Vuren/Dalem
omschrijving in euro’s boekjaar bedrag omschrijving in euro’s boekjaar bedrag
Saldo lopende rekening 2014 € 2.618,24 Uitgaven 2015 € 7.003,40
Saldo spaarrekening 31-12 2014 € 5.913,55 Saldo lopende rekening 2015 € 692,33
saldo kas 2014 € 263,43 Saldo kas 2015 € 419,63
Inkomsten 2015 € 5.212,98 Saldo spaarrekening 31-12 2015 € 5.958,39
Rente / inleg spaarrekening 2015 € 44,84

totaal € 14.053,04 Totaal € 14.073,75
€ 20,71-
Vergoeding ANBI bestuursleden:

Bestuursleden van EHBO vereniging Vuren-Dalem ontvangen vacatie vergoeding van €50,- per avond.
De huidige bestuursleden doneren hun vacatie vergoeding aan de vereniging.