Geschiedenis

In 1955 werd het initiatief genomen tot oprichting van een eigen EHBO vereniging.

Aanvankelijk was de taak beperkt tot Eerste Hulp bij Ongelukken, later is de vereniging een onmisbare schakel geworden bij rampen en andere calamiteiten.

Zoals in vele dorpen waar na de 2e wereld oorlog grootschalige activiteiten tot bloei kwamen kreeg ook Vuren een economische impuls door de groei van de bedrijvigheid van met name Durox en Loevestein, en aangezien daar ook wel eens kleine bedrijfsongevalletjes plaats  vonden groeide de behoefte om daar op kleinschalige wijze hulp te kunnen verlenen en dat vond in die dagen plaats middels een EHBO cursus.

Een warm voorstander om ter plaatse eerste hulp te kunnen bieden was huisarts De Kruijf, die in de jaren vijftig Vuren en Herwijnen tot zijn verzorgingsgebied moest rekenen.

Hij was het die het laatste zetje tot oprichting van de EHBO vereniging gaf door aan te bieden de eerste cursus te verzorgen.

Zo gezegd zo gedaan en in het najaar van 1955 gaf dr. De Kruijf  de eerste EHBO cursus aan 8 cursisten in de kantine van Loevestein/Durox.

Een van deze cursisten was Jan-Piet van Wijk, mede oprichter van de vereniging

Op 27 januari 1992 heeft het landelijk hoofdbestuur er in toegestemd dat een zelfstandige vereniging

kon worden opgericht wat resulteerde in het vaststellen en vastleggen van de statuten en het huishoudelijk reglement op 29 april 1992, mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van een van onze oudste leden, Gerrit Duizer.

Het 40-50 en 60 jarig jubileum zijn uitbundig gevierd, uiteraard met inzet van de leden en vele vrijwilligers en reikhalzend wordt al uitgekeken naar het volgende.